Babytecken kan användas
med alla småbarn

Alla föräldrar kan teckna med sina små barn och därmed ge barnet en extra språkstimulans. Babytecken är tecken som används tillsammans med talet, till en baby eller ett litet barn. Tecknen man använder kommer från svenska teckenspråket, ibland något förenklade. När du pratar med ditt barn använder du samtidigt enstaka tecken. Detta gör att barnet får tre kanaler av språket; det barnet hör, det barnet ser och det barnet känner. Det gör att barnet får en förstärkning av talet och förstår vad som är det viktigaste i det du säger. Du ska alltså inte sluta prata med ditt barn, utan fortsätta prata samtidigt som du tecknar.

 

Varför ska jag använda
babytecken med mitt barn?

En av de viktigaste anledningarna är att tidigt ge barnet ett sätt att uttrycka vilja och önskningar. Barn kan tidigt kommunicera kring saker det upplever och är med om. Om barnet har ett sätt att uttrycka sig på kan frustration och ilska också minskas. Barnet behöver inte skrika för att få något det önskar utan kan uttrycka det med tecken. Detta är något flera föräldrar som använder babytecken vittnar om. Det här blir extra tydligt när barnet blir större och har mer behov att kunna uttrycka sig. Om vi tänker oss ett barn omkring 1-1½-årsåldern som ännu bara har ett tiotal ord i sin repertoar förstår vi att barnet ofta saknar ord för händelser i sin närhet. Barnet vill bland annat kunna prata om saker och människor som inte finns närvarande just nu.

Vi tycker att en av de största vinsterna med babytecken är att man tidigt ger barnet redskap att bli en god kommunikatör. Ditt barn visar dig att det vill leka med bollen och du ger barnet bollen. Ni leker en stund och har det roligt tillsammans. Genom detta lyckade samtal får barnet en positiv upplevelse av att kommunicera och vet att nästa gång jag vill något är sannolikheten stor att jag också får det jag ber om. Barnet blir en god kommunikatör och kommer att ha med sig den känslan och synen på sig själv även senare under sin språkutveckling.

Det du gör när du använder babytecken till ditt barn är att du tidigt ger det ord och begrepp. Du lägger en god grund till barnets ordförrådsutveckling. Det blir tydligare för ditt barn vad olika föremål och aktiviteter heter.

Vi ser babytecken som en möjlighet att stimulera ditt barns tidiga språkutveckling. Det är viktigt att det är en lustfylld aktivitet både för ditt barn och för dig som vuxen. Det bästa är att använda tecken i alla aktiviteter du gör med ditt barn, att det blir en naturlig del i er vardag och ert sätt att kommunicera.