Kommande utbildningar

Under våren 2022 har vi två grundutbildningar: 9-10 mars och 17-18 maj, 8.30-15.30. Båda dessa sker på plats i Svedala. Kostnad för utbildningen är 3 400 kronor + moms/person.

För er som har gått första halvan av grundutbildningen digitalt kommer andra delen att erbjudas i fysisk form den 16 februari, 8.30-15.30. Kostnad för utbildningen är 1 600 kr + moms/person.

Utbildningsort Svedala.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller gruppstorlek, avstånd och andra anpassningar.

Anmäl dig här. 

Varmt välkomna!