UTBILDNINGAR

Hos oss får du en gedigen och inspirerande teckenutbildning som håller.
Vår verksamhet består både av utbildningar där vi kommer till kunden och där deltagarna kommer till oss.

Efter avslutad utbildning har deltagarna en rejäl bas att stå på när det gäller tecken. Vi blandar teoretiska moment med praktiska övningar. Vi vet att ett bra sätt att lära sig är att ha roligt. Därför ser vi till att våra deltagare har det! Deltagarna får redan under utbildningen använda de tecken de har lärt sig. När man kommer tillbaka till sin vardag har man alltså redan börjat teckna!

Utbildningen riktar sig till personer i barnets, ungdomens eller den vuxnes omgivning, exempelvis föräldrar, personal och assistenter.

Grundutbildningen omfattar totalt tolv timmar. Vid beställning av grupputbildning fördelas timmarna på ett sätt som passar verksamheten, exempelvis två heldagar eller fyra halvdagar. Efter grundutbildningen erbjuder vi inspirationsträffar.

Vi är alltid båda med som kursledare. Vi tycker att det är mycket viktigt att få med flera perspektiv och där är våra olika yrkesbakgrunder en del i detta. Kursledare är logoped Jessika Forsberg och specialpedagog Åsa Rosqvist.För prisuppgifter kontakta oss!

Workshop omfattar 2,5 timmar.

När ni behöver påfyllnad och inspiration i tecknandet är workshop den rätta teckenutbildningen!

Under workshopen arbetar vi med tecken kring ett utvalt tema. Detta tema formar vi gärna i samverkan med beställaren. Vi kan lova roliga och inspirerande timmar där ni får en rejäl boost i ert tecknande och ert arbete med TAKK!

Workshop erbjuder vi som grupputbildning hos er, men också vid några tillfälen om året hos oss. För aktuella utbildningsdatum kolla vår utbildningsruta.

Förkunskaper motsvarande Teckenpärlors grundutbildning krävs för deltagande i workshop.

Även här är vi alltid båda med som kursledare. Vi tycker att det är mycket viktigt att få med flera perspektiv och där är våra olika yrkesbakgrunder en del i detta. Kursledare är logoped Jessika Forsberg och specialpedagog Åsa Rosqvist. För prisuppgifter kontakta oss!

Kickstart omfattar 3 timmar.

Behov av att kunna kommunicera med barn som använder TAKK? Barn med annat modersmål än svenskan? Nyfiken på att använda tecken i förskolan och den pedagogiska verksamheten?

Vi hjälper er att snabbt komma igång att använda tecken! Med Kick-start TAKK och tecken i förskolan får ni veta hur ni ska börja och komma igång direkt. Vi går igenom ett grundteckenförråd och deltagarna får många övningar i att använda de tecken vi går igenom. Flera av övningarna kana direkt användas i förskoleverksamheten.

Vi inspirerar och ger kunskap om metoden TAKK och tecken i förskolan i det inledande teoretiska blocket. Kick-start TAKK och tecken i förskolan är en fortbildning för hela personalgruppen. Efter en halvdag är deltagarna redo att återvända till sina arbetsplatser och börja teckna direkt.

Även här är vi alltid båda med som kursledare. Vi tycker att det är mycket viktigt att få med flera perspektiv och där är våra olika yrkesbakgrunder en del i detta. Kursledare är logoped Jessika Forsberg och specialpedagog Åsa Rosqvist.För prisuppgifter kontakta oss!

Teckenpärlor erbjuder även föreläsningar om TAKK.